FAIL (the browser should render some flash content, not this).


За Контакт с нас използвайте формата за обратна връзка.

"КРИСТИ" ЕООД е финансова институция специализирана в областта на кредитиране на физически и юридически лица.
Предлагаме достъпен лизинг за всички видове активи: недвижими имоти, леки автомобили-нови и втора употреба, оборудване и др. Извършваме покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания(Факторинг). Работим с гъвкави схеми за усвояване и погасяване на задълженията. Широка гама на възможните обезпечения по ползваните заеми - ипотека, залог върху активи, земеделска земя и др.
Гарантираме сигурност за финансите на нашите клиенти и спазване на коректност в сделките. Конфиденциалността е задължителен принцип в работата ни както с юридическите, така и с физическите лица и с всички партньори на фирмата.
Разполагаме с екип от професионалисти, който работи дискретно и лоялно с нашите клиенти, отчитайки техните интереси.

Част от корпоративните клиенти на ФК „КРИСТИ” са: ФК „Си Финанс Груп”, „Хъс” ООД В условията на бързо променящата се икономическа обстановка и непрекъснато изменящи се условия за финансиране от страна на банковите институции, при нас Вие ще намерите най-точния продукт за Вашето финансиране, съобразен с Вашите потребностти и възможност за плащане.

От 17.12.2014г. на основание параграф 20, ал.2 на Наредба №26 на БНБ за финансовите институции и Заповед БНБ - 141045 на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков Надзор" с регистрационен №BGR 00040 на "Финансова Къща Кристи" ЕООД, в уверение на това, че дружеството е вписано като финансова институция в Регистъра на БНБ по чл. 3а, ал.1 от Закона за кредитните институции.

© Всички права запазени!