FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Ако не намерихте отговор на вашия въпрос.
не се колебайте да използвате формата за обратна връзка.
Въпроси към ЦКР

По какъв начин се плащат вноските по заема?
• Всеки месец Вие ще плащате съответната част от лихвата по заема, като главницата е дължима в края на периода.

Къде се плащат вноските?
• Основно по банков път в избрана от Вас банка.

В каква валута може да бъде отпуснат кредита?
• Бихме могли да се съобразим с желаната от Вас валута в зависимост от Вашия бизнес или предложеното обезпечение.

Какъв е максималният и минимален срок на погасяване?
• От 1 месец до 1 година.

Какво може да бъде обезпечението?
• Движимо и недвижимо имущество.

Има ли допълнителни такси по обслужването и във връзка с усвояването на кредита?
• В случай, че сте одобрени, Вие не дължите никакви такси.

Как става проверката и оценяване на обезпечението?
• Служител на фирмата ще извърши оглед и ще Ви уведоми за документите, необходими за точно определяне стойността на имуществото Ви.

Може ли да се погаси предсрочно и трябва ли да се плати цялата лихва в такъв случай?
• Заемът Ви може да бъде погасен предсрочно и няма да Ви бъдат взети никакви допълнителни такси за това. Лихвата, която дължите е на месечна база за последния започнат месец, през който сте разполагали с парите.

Необходим ли е безсрочен трудов договор?
• Не е необходим. Това, което ни интересува е реалният доход, с който разполагате и предложеното обезпечение.

Мога ли да получа заем срещу запис на заповед?
• Не предлагаме заем срещу търговски полици, в т.ч. запис на заповед.

Изискват ли се предварителни такси за разглеждане на документите ми?
• Не, не се изискват предварителни такси.

© Всички права запазени!